Periodontologia

Zwykle główną przyczyną tej choroby jest niedostateczna higiena jamy ustnej, czy uwarunkowania genetyczne. Płytka bakteryjna, kamień nad i poddziąsłowy, przylegające do zębów są siedliskiem bakterii, które nie usuwane, mnożą się, zakażając dziąsło, niszcząc kość i prowadzą do rozchwiania i utraty zębów. Powstawaniu paradontozy sprzyjają nieprawidłowe uzupełnienia protetyczne, nieszczelne wypełnienia.

  • szynowanie rozchwianych zębów
  • skaling, kiretaż i płukanie kieszonek zębowych
  • leczenie zmian na błonie śluzowej j. ustnej